Natuurlijk tuinieren

Woekerende of hardnekkige onkruiden

In onderstaande lijst staan enkele van de veel voorkomende onkruiden bij OTV beschreven. Daar waar bekend hebben we ook nuttige toepassing aangegeven. De informatie die we geven is slechts een algemene indicatie van toepassingen. Eetbaarheid en geneeskundige werking hebben we niet getest. Wil je de plant om die reden gebruiken? Zorg dat je je voldoende informeert uit andere bronnen of raadpleeg experts voor je hieraan begint.

Om het voorkomen van deze onkruiden te beperken is het goed dat ieder lid zijn of haar steentje bijdraagt om verspreiding van deze planten naar aangrenzende tuinen te voorkomen. Bekijk daarom regelmatig je tuin en verwijder zo mogelijk deze planten.

De volgende lastige onkruiden zijn gezien en gefotografeerd op de tuinen van OTV:

1. Heermoes (Equisetum Arvense)

Beschrijving.

Heermoes is een van de oudste planten op aarde. De plant vormt 40 cm lange stengels die bestaan uit kleine segmentjes. Heermoes breidt zich snel uit. Link naar Wikipedia

Waarom en hoe bestrijden?

De plant wortelt met sterk vertakte wortels tot wel meters diep. Uit elke stukje wortel kan een nieuwe plant groeien en vraagt daarom directe aandacht zodra de plant gezien wordt. De plant bestrijden door plantstengels zo dicht mogelijk bij de grond eruit te trekken en op de plek andere concurrerende planten te zetten en daarmee de grond af te dekken. Uitputting van de plant door voortdurend weghalen is noodzakelijk. Het beste de planten geheel verwijderen van OTV en niet composteren om het risico op nieuwe groei vanuit wortelresten of uitzaaiing via sporen te beperken.

Nuttige toepassing

Gier van de stengels levert een middel die de afweer van andere planten versterkt en o.a bladluizen afweert.

2. Zevenblad (Aegopdium Podagraria)

Beschrijving.

Vaste plant met zevenblaadjes aan een holle driehoekige stengel, vormt witte bloemschermen. Link naar Wikipedia

Waarom en hoe bestrijden?

De plant groeit via een wortelstok waarvan elke stukje opnieuw een plantje kan vormen. De groeicapaciteit van de plant is tot 3m2 per jaar. Deze woekerkracht maakt dat de meeste planten het afleggen tegen Zevenblad. Geef zevenblad daarom geen kans om zich op je tuin te vestigen. Graaf zichtbare planten met wortelstok en al uit. Als je het zorgvuldig met een spitvorkje doet kun je de wortelstok volgen door je tuin. Let op dat je daarbij de wortels niet breekt. Ook mogelijk via uitputten door het telkens weghalen van de bladeren. Plant en wortelresten niet op de composthoop doen maar afvoeren.

Nuttige toepassing

Zevenblad-bladeren zijn eetbaar. Je kunt er bijvoorbeeld pesto mee maken of jonge blaadjes door je sla doen. Recept Cruydthof.nl. Zevenblad is een smaakmaker net als peterselie of selderij.

3. Grote brandnetel (Urtica doica) en Kleine Brandnetel (Urtica Urens)

Beschrijving.

Brandnetels herken je aan tegenover elkaar staande bladparen met getande bladranden en zijn afweersysteem (de stekende bultjes die je krijgt als je de bladeren aanraakt. Het blad van de grote brandnetel is spitser en kartel op de punt is dieper dan de aan de rest van het blad. Brandnetels groeien op stikstof en fosfaatrijke grond. Link naar Wikipedia

Waarom en hoe bestrijden?

Bestrijden is niet strikt noodzakelijk. Brandnetels hebben lange oppervlakkige wortels. Jonge plantjes schoffelen, oudere met een spitvork uitsteken. Plantresten (zonder zaden) kunnen gewoon op de composthoop en wortels na uitdroging.

Nuttige toepassing

Van in het voorjaar geplukte bladeren kun je thee maken. Daarnaast is brandnetelgier goede plantenvoeding.
Link naar Wikipedia

4.Akkerdistel (Cirsium Arvense)

Beschrijving.

Plant met scherpe stekels aan de bladrand en een penwortel. Link naar Wikipedia

Waarom en hoe bestrijden?

Akkerdistel verspreid zich snel via de wortels. Uit elk stukje wortel kan een nieuw plant groeien. Hoewel de plant insecten aantrekt, kun je vanwege de woekerende aard van de plant, akkerdistel beter sterk in te perken op je tuin. Een enkele distels kun je het beste weghalen door de wortel zo diep mogelijk uit te steken. Heb je een hele groep, pas dan uitputting toe. Maai planten regelmatig af en voorkom dat de plant zaad maakt na het bloeien. Wortels afvoeren.

Nuttige toepassing

Niet bekend.

5. Ridderzuring (Rumex Obtusifolius)

Beschrijving.

Plant met grote groene langwerpige bladeren en een penwortel. Link naar Wikipedia

Waarom en hoe bestrijden?

Ridderzuring wordt een grote plant en maakt gemakkelijk nakomelingen uit zaad. Bestrijden door de plant met wortel zo diep mogelijk uit te graven. Lukt het beste bij jonge zaailingen. Alleen de bladeren afplukken is niet genoeg, de wortel loopt weer uit. Voorkom dat zaden in je compost terecht komen.

Nuttige toepassing

Niet bekend.

6. Kweek (Elytrigia Repens)

Beschrijving.

Grasachtige plant waarvan de grassprieten omkrullen. Link naar Wikipedia

Waarom en hoe bestrijden?

De plant vermeerdert via kruipende wortel en zaden. Steek planten met een spitvork uit en probeer plant met zoveel mogelijk wortelstelsel weg te halen. Zit het in je gazon dan vaak kort maaien en sterft de plant door uitputting. Wortels kunnen op de composthoop overleven.

Nuttige toepassing

Niet bekend.

7. Haagwinde (Convolvulus Sepium of Calystegia sepium)

Beschrijving.

Vaste plant met ondergronds wortelstokken die zich rechtsomwindend om andere planten of verticale elementen wind. Plant heeft witte kelkachtige bloemen en wordt ook wel pispotje genoemd. Link naar Wikipedia

Waarom en hoe bestrijden?

De plant vermeerdert zich uit zaad en de wortelstokken. Bij weghalen ook de wortelstokken uit de grond halen.

Nuttige toepassing

Sierplanten. Gebruik liever andere soorten uit de winde familie die niet woekeren.

8. Grote Weegbree (Plantago Major)

Beschrijving.

Plant met ovaalvormige bladeren met nerven van de steel tot de bladtop. Bloemen in de vorm van aren. Link naar Wikipedia

Waarom en hoe bestrijden?

Weegbree vormt kale plekken in een gazon. Weghalen is niet strikt noodzakelijk. Plant kan je schoffelen of uitsteken. Om verspreiding tegen te gaan, minimaal de aren verwijderen.

Nuttige toepassing

Bijenplant, weegbreeblad vermindert de jeuk van brandnetels en insectenbeten, Blad en bloemaren zijn eetbaar (Zou laxerende werking hebben).

9. Tuinwolfsmelk (Euphorbia peplus)

Beschrijving.

Lage licht groenplant. Kleine ovale blaadjes. Link naar Wikipedia

Waarom en hoe bestrijden?

Giftige plant, eenvoudig uittrekken voor de plant in bloei komt. De plant is een waardplant voor roest bij erwten. Je kunt hem daarom beter uit de buurt van je moestuin houden.

Nuttige toepassing

Voor amateur tuinders geen nuttige toepassing bekend.

10. Kruipende Boterbloem (Ranunculus repens)

Beschrijving.

Lage plant met donkergroene sterk ingesneden bladeren. Vormt bovengrondse uitlopers net als aardbeien. De plant heeft gele bloemen. Link naar Wikipedia

Waarom en hoe bestrijden?

Deze planten bedekken snel een oppervlak en verdringen andere planten. Uitsteken of uittrekken

Nuttige toepassing

Geen bekend.

11.Herderstasje (Capsella Bursa-pastoris)

Beschrijving.

Lage plant met witte bloemen. Gekartelde bladeren in een rozet vorm. Link naar Wikipedia

Waarom en hoe bestrijden?

Waardplant voor plantziektes. Na wieden, plant liever niet op de composthoop.

Nuttige toepassing

Geen bekend.

12.Kaal knopkruid (Galinoga parviflora)

Beschrijving.

Laag plantje met kleine witte bloemen met geel hartje. Bladen paarsgewijs tegenover elkaar. Link naar Wikipedia

Waarom en hoe bestrijden?

Snelle groeier, in 4 weken van van zaad tot bloeiende plant. Eenvoudig wieden. Gooi bloemen niet op de composthoop, deze vormen alsnog zaad.

Nuttige toepassing

Eetbaar wordt toegepast in soepen. Link naar recept.

13. Melkdistels (Soncus o.a. Soncus Arvensis, sonchus, asper etc.)

Beschrijving.

Er zijn diverse soorten melkdistels. Link naar Wikipedia

Waarom en hoe bestrijden?

Planten verspreiden zich gemakkelijk. Uitrekken. Akkermelkdistels vermeerderen zich ook uit stukjes achtergebleven wortel.

Nuttige toepassing

Bladeren zijn eetbaar.

14. Klein Kruiskruid (Senecio vulgaris)

Beschrijving.

Snel groeiende plant met kleine gele bloemen en gekartelde bladeren. Link naar Wikipedia

Waarom en hoe bestrijden?

Zelf bestuivende plant die zich snel vermeerdert. Waardplant voor ziektes. Gooi bloemen niet op je composthoop.

Nuttige toepassing

Niet bekend.

15. Perzikkruid (Polygonum Persicaria)

Beschrijving.

Plant maakt rode stengels met roze bloemaren. Link naar Wikipedia

Waarom en hoe bestrijden?

Snel verspreidend. Wieden of uittrekken.

Nuttige toepassing

Vogelzaad.

16. Klaverzuring (Oxalis Corniculata, Oxalis fontana)

Beschrijving.

Lage bodembedekker met gele bloemen. Bruine of groene hartjesvormige blaadjes, 3 in een rozet. Lijkt op klaver. Gehoornde klaverzuring: Link naar Wikipedia Stijve klaverzuring: Link naar Wikipedia

Waarom en hoe bestrijden?

Sterk uitzaaiende plant, schiet zaden weg. Plant inclusief wortels verwijderen.

Nuttige toepassing

Eetbaar en verfstof.

Veel succes met het herkennen van deze onkruiden!

Wil je reageren op de informatie op deze pagina mail dan naar otv.natuurlijktuinieren@gmail.com