OTV

Een eigen tuin

Een volkstuin is een stukje grond waarop siergewassen en/of groenten geteeld worden en waarop veelal ook nog een huisje staat, waarin je kan wovernachten in de periode van april tot november. Waar het om gaat bij een volkstuin is "het tuinieren". Tuinieren op een volkstuin is een actieve recreatie waarbij het werken niet ophoudt bij de eigen tuin, maar ook het hele tuincomplex omvat. Gelukkig blijft er ook dan nog voldoende tijd over om te genieten van een welverdiende rust. (www.bondvanvolkstuinders.nl/)

Natuurlijk tuinieren

OTV wil het natuurlijk tuinieren bevorderen, dit betekent zodanig tuinieren dat de natuur zich optimaal in een tuin kan ontwikkelen.

Enkele belangrijke regels

Raadpleeg het huishoudelijk reglement (pdf) voor alle regels.

Overlast

Eigenlijk is er heel veel toegestaan, mits er geen overlast zoals geluid, schaduw, etc. wordt veroorzaakt voor de andere tuinders. Het is niet toegestaan om
  • chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken
  • op zon- en feestdagen gedurende het gehele etmaal en van maandag tot en met zaterdag tussen 21.00 uur en 9.00 uur motorisch aangedreven apparaten te gebruiken. Met een bosmaaier mag je van maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot en met 11.30 maaien. Nooit op zon en feestdagen.

Tuin nummer

Zet uw tuinnummer op een vanaf het pad duidelijk zichtbare plaats. Bijvoorbeeld bij de ingang van de tuin.

Heg aan het pad

Knip uw heg regelmatig. De heggen zijn het visitekaartje van de vereniging en eigenlijk eigendom van de vogels, egels en andere beesten. U mag de heg dan ook niet vervangen door andere planten of materialen.

Geen leidingwater voor besproeien

Gebruik water uit de sloot of regenton als je de tuin water geeft. Dit om de gezamenlijke kosten zo laag mogeljk te houden. Bij een hoger watergebruik stijgt ook de verontreinigingsheffing van het Hoogheemraadschap! Dus gebruik een regenton, maak een waterplaats aan de slootkant en hoop dat het voldoende regent.

Bomen kappen

Voor het kappen van bomen die een stamomtrek hebben van 45 centimeter of groter is een kapvergunning vereist. In het HHR van OTV staat omschreven dat u altijd bij het kappen of verwijderen van bomen en grote struiken toestemming van het bestuur moet aanvragen

Open vuur en kachels

Een vuurtje stoken is leuk, maar ook gevaarlijk, zelfs in een vuurkorf of kachel. Let op de windrichting en zorg dat de buren geen last hebben van de rook. Het verbranden van (tuin-)afval is sowieso verboden. Hou blusmateriaal bij de hand en ga niet weg voordat het vuur uit is.

Teeltwisseling aardappelen

Teeltwisseling van aardappelen is bij wettelijk voorschrift geregeld ter voorkoming van aardappelziekten (aardappelmoeheid) en om de grond vruchtbaar te houden. Met een cyclus van drie jaar moeten aardappelen ieder jaar van plek verwisselen.

Verharding verstening

Wat gebeurt er nu eigenlijk als de bodem wordt afgedekt met bijvoorbeeld een tegelpad, een huisje of een kas? Lees het artikel van Wilko van Zijverden over verharding, waterberging en bodemvruchtbaarheid.

N.B. Bij OTV mag maximaal 25% van uw tuin worden verhard, met een maximum van 75m2, dit is inclusief uw schuurtje en/of huisje.


Tuintips

Planten, zaad- en pootgoed, inkoop en verkoop, plantenruilbeurs enz.

Een aantal keren per jaar kan er van alles en nog wat besteld, gekocht of geruild worden. Hou de OTVaria, de agenda en de winkel op de website in de gaten.

Ergonomie

Wanneer je (tuin)handelingen niet goed uitvoert kun je op den duur klachten krijgen. Bewegingen worden pijnlijk of zelfs niet meer uitvoerbaar. Het plezier dat je aan tuinieren beleeft neemt op die manier snel af. Om dit te voorkomen is het van groot belang dat je ergonomisch tuiniert. Dat wil zeggen dat je tuiniert op een comfortabele en doelmatige manier die veilig is. Kijk eens naar de website met idee├źn en tips voor ergonomisch tuinieren.

Knotten

Op de tuinen aan de noordkant van het Wilgenpad zijn knotwilgen geplant. Klik hier voor beschrijving van knotbomen en het het knotten. Uiteraard kan je ook andere knotbomen met deze handleiding knotten.... Zie ook Wilgen planten en wilgen knotten, bij Ecotuinweetjes.

Tuinbemestingsadvies

Bekijk het tuinbemestingsadvies AVVN (doc-file) voor de OTV tuinen van november 2012.

Mocht u een advies helemaal toegespitst op uw eigen tuin willen hebben, dan kunt u ook zelf een grondmonster nemen en laten analyseren via de AVVN. Details staan in dit aanvraagformulier (pdf).


Vorstbescherming waterleiding en sifons

Nadat het water in het najaar afgesloten is en er koude dagen aankomen, is het slim om de waterkraan(-nen) open te zetten (denk ook aan de buitenkraan!). Op die manier kan het water wat nog in de leidingen zit teruglopen naar het centrale aftappunt zodat de leidingen niet kunnen bevriezen.

Voor de vorstbescherming van sifons van wastafels, gootstenen en WC's bestaan in principe twee methodes:

  • Leeg maken is bij wastafelsifons eenvoudig te realiseren door openen van de aftap of losschroeven van de sifonbeker (emmer eronder zetten!). Bij toiletpotten kan men het water uit de sifon door 'pompen' met de toiletborstel en opzuigen met een dweil verwijderen. Maar dan komt het probleem: er bestaat nu een open verbinding naar het riool en rioollucht is nu niet dat wat je graag in je huis wilt hebben. Je kan proberen de open sifons goed af te dichten met plastic etc. of..... de sifons vorstveilig te maken.
  • Vorstveilig maken
    1. Zout in de pot. In het najaar 0,5 kg zout in de WC-pot nadat het spoelreservoir leeg gemaakt is (toevoer afsluiten en dan 1x doorspoelen) en het waterniveau in de sifon met 'pompen' ietsje verlagen. Gewoon een half pak keukenzout in de sifon. Kost een kwartje (€ 0,49 per kg). Antivries (antigel) hoort niet in een afwateringssysteem, dus niet gebruiken voor het vorstvrij houden van de WC!
    2. Uitzettingsruimte creëren. Deze methode is om in het water van de WC-sifon een elastische buffer te creëren. Men kan een schuimrubber isolatiebuis in de WC stoppen, langs alle krommingen van de sifon. Dat geeft elasticiteit en vangt de uitzetting bij het bevriezen op, want door de poriën zit er een hoop lucht in. Neem liefst twee dunnere buizen of een dubbelgevouwen buis. Niet vergeten de vullingen na de vorst er weer uit te halen!

In het voorjaar moet de kraan weer dicht voordat het water wordt aangesloten.

N.B. Dit zijn adviezen. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn vorst-strategie :-)


Tuincomplex

Aan de slag:

Werkbeurten

Vier keer per jaar, op een zaterdagochtend, moet elke tuinder aan de slag om het onkruid te wieden, heggen te knippen of allerlei klussen uit te voeren in het gemeenschappelijk groen of voorzieningen. Bekijk hier het werkbeurtenoverzicht (pdf).

Winterwerkbeurt (en klusdagen)

Winterwerkbeurten zijn er om een gemiste werkbeurt in te halen. Met z'n allen klussen en de laatste nieuwtjes horen. De werkbeurt wordt afgesloten met soep en broodjes en als het weer tegen zit is de kachel aan en is er buiten een vuurkorf om je aan te warmen.

Honden

Moeten zijn aangelijnd als ze op het complex worden uitgelaten.
Poep zelf opruimen

OTV-karren

Er zijn een aantal karren beschikbaar voor het vervoeren van materialen over de paden. Graag de karren niet overbelasten of ruw mee omgaan. De OTV-KrasseKarrenClub KKC onderhoudt deze karren en besteedt daar veel tijd aan. Ziet u een mankement zoals een zachte of lekke band, geef dit dan z.s.m. door aan het secretariaat!

Te groot of te zwaar voor de karren...

Zoals een blokhut of kas, maak dan een afspraak via secretariaat. Maak pas daarna een afspraak met de eventuele leverancier. En als het even kan op zaterdag en niet voor 10:00 uur 's morgens.

NB: er mag maximaal 20 ton op het pad. Laat een leverancier dit weten i.v.m. mogelijke schade. Enkele keren rijden vanaf de parkeerplaats bij zwaardere bestellingen.


Afval

Het afvoeren van uw afval is voor rekening van de tuinders zelf. OTV kent geen afvalcontainers voor de gebruikers.

Tuinafval op de composthoop

Composteren of afvoeren naar de gemeentelijke stortplaats. Een composthoop mag niet tegen de heg aan worden gemaakt. Geef de composthoop een ereplaats in de tuin en u hebt er jaarlijks weer veel plezier van.

Snoeihout

Snoeihout kunt u zelf gaan gebruiken, kan in een takkenril of in de hakselaar. Bijna elk voorjaar komt op een zaterdagochtend, een hakselaar. Het snoeihout wordt op een afgesproken plaats los opgestapeld in zo lang mogelijke delen, zonder touw, ijzerdraad en geen stronken en geverfd hout.

Snoeit u al in november/december laat dan de takken op de eigen tuin liggen.

Hou de agenda, nieuws en OTVaria in de gaten.


Huishoudelijk afval, glas en bouw- en sloopafval

Neem huishoudelijk afval, glas en bouw- en sloopafval mee naar huis.

Het is verboden om afval te verbranden volgens de De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) artikel 5:34 en het Huishoudelijk Reglement (pdf).


Slootonderhoud

In het najaar, vóór 1 november, moet de sloot grenzend aan de tuin worden schoongemaakt. Dit is een eis van het Hoogheemraadschap Rijnland dat ook de datum bepaalt wanneer de sloot schoon moet zijn en de inspectie uitvoert. Met klem verzoekt het bestuur van OTV de sloten vóór half oktober schoon te hebben. De OTV-tuincommissie zal dan een schouw lopen en tuinders attenderen als de sloot nog niet schoon is. In de OTVaria en op de website zal de datum van de schouw bekend worden gemaakt.

Folder

Lees de folder "De sloot hoort bij de tuin" van Marco Vaartjes (OTV) en Marcel Betgen (Roomburg) waarin uitgebreid het waarom, wanneer en hoe de sloten te gebruiken beschreven is.