Vereniging

Contact en bestuur

Adres Tuin

Onderlinge TuinVereniging OTV
Vlietweg 66T
2323 LE Leiden

Contact

Onderlinge TuinVereniging OTV
Magdalena Moonstraat 32
2313 ZE Leiden

Secretariaat: otv.secretariaat@gmail.com
Voorzitter: otv.voorzitter@gmail.com
Penningmeester: otv.penningmeester@gmail.com

winkel/bestellingen/bezorgingen enz.: winkelotv@gmail.com
bouwcommissie: otv.bouwen@gmail.com
aanmelden/opzeggen: otv.ikwileentuin@gmail.com
website OTV: otv.digitaal@gmail.com
OTVaria: otvaria@gmail.com
cie. natuurlijk tuinieren: otv.natuurlijktuinieren@gmail.com

iban: NL 78 INGB 0001258840 t.n.v. Onderlinge Tuinvereniging
KvK: 40447454


Bestuur

Michiel Carla Tjaco Bart Karla Mark Mark-Jan
functienaamtuin
voorzitter Michiel BennebroekH40
penningmeester Carla van EijkH-17
secretaris Tjaco MastW-23
alg. bestuurder Bart van der HoevenW-32
alg. bestuurder Karla BakkerH-23
alg. bestuurder Mark WiebesW-18
alg. bestuurder Mark-jan SweersW-48

Winkel en kantine

In de winkel kunt u voordelig allerlei artikelen voor uw tuin aanschaffen. En dat scheelt een hoop gesleep met spullen. In de kantine en kantinetuin kunt u een drankje drinken en eventueel met medetuinders over van alles en nog wat praten. Over tuinieren natuurlijk, of natuurlijk tuinieren.

Openingstijden kantine

In het seizoen op zaterdag van 16.00 tot 19.00 uur.
De kantine wordt niet verhuurd.

Openingstijden winkel

Alles in de winkel tegen scherpe prijzen!
Zie de laatste winkelflyer.

De openingstijden van de winkel zijn:
-zaterdag: 9:30-15:00 uur
-zondag gesloten
Contact: winkelotv@gmail.com

Is de winkel dicht of komt u op andere tijden, dan kunt u Harmen, Karla of Marijke vragen.
Zoekt u iets, kom eens praten in de winkel of stuur een mailtje.
Disteltang en sloothark zijn gratis te leen.
Reserveren en informatie via winkelotv@gmail.com of bij de leden van de technische commissie.


Huishoudelijk reglement en Statuten

Statuten, huishoudelijk reglement, formulieren, plattegronden

Statuten, huishoudelijk reglement, alcohol en bijenreglementPlattegrond


Over OTV

OTV is opgericht op 2 januari 1942 en was tot halverwege 2012 met 50 tuinen het kleinste tuinencomplex van Leiden. Inmiddels is het aantal tuinen gegroeid tot ruim 128, met een totale oppervlakte van 51.523 m2. De grootte van een gemiddelde tuin is circa 300 m2, maar er zijn ook tuinen van 150 m2 en 100 m2.
Er zijn 11 tuinen waarop geen huisje gebouwd mag worden. Wel mag daarop een schuurtje (maximaal 12 m2) en/of een kas.

Het motto van OTV luidt: 'vrijheid, blijheid', met respect voor elkaar en voor de natuur. Lees even het huishoudelijk reglement (om misverstanden te voorkomen).

Ligging

Tuinvereniging OTV ligt aan de Vlietweg 66T te Leiden. Het complex is schitterend gelegen midden in de Oostvlietpolder, waar naast het grazende vee, weidevogels als grutto's, kievieten en scholeksters aanwezig zijn.

Faciliteiten

Het complex is voorzien van waterleiding en riolering waarop de tuinhuisjes kunnen worden aangesloten. Verder kent het complex verharde paden, een verenigingsgebouw, parkeergelegenheid en een winkel waar tuinleden gereedschap, zaden, planten, gasflessen enz. kunnen kopen. De vereniging geeft een periodiek blad uit: de OTVaria.

Lid worden en afzeggen

Aspirant-lid

Omdat onze wachtlijst de afgelopen jaren flink is gegroeid nemen we voorlopig geen nieuwe aspirant leden aan.
 • Alleen als je bij ons bent ingeschreven, kan je een tuin in gebruik krijgen. Momenteel is daar een wachtlijst voor waar we je op kunnen plaatsen. Hou er rekening mee dat het jaren kan duren voor je bovenaan de lijst bent beland.
 • Mensen, bij voorkeur, woonachtig in de gemeente Leiden kunnen zich bij OTV inschrijven voor een tuin.
  Zodra je een tuin hebt, dan doe je mee aan het algemeen onderhoud: 4x per jaar een verplichte werkbeurt.

  Aspirant-leden worden uitgenodigd op een speciale voorlichtingsbijeenkomst. Daar wordt verteld hoeveel werk een volkstuin met zich meebrengt en hoe onze vereniging in elkaar steekt. Vergis je niet in het vele werk wat een volkstuin met zich meebrengt. Het kost, zeker in het begin, gauw zo'n 6 uur per week. Bent je werkelijk bereid de tuin een plaats in je agenda te geven? Wie nu al jongleert met schaarse vrije uurtjes kan er beter twee keer over nadenken, want een tuin vraagt gedurende alle seizoenen onderhoud.

 • Om in te schrijven als aspirant-lid vul je onderstaand formulier in en maak je het bedrag van €25 inschrijfkosten over naar de penningmeester (iban: NL 78 INGB 0001258840 t.n.v. Onderlinge Tuinvereniging KvK: 40447454 ) onder vermelding van je naam. Zodra het bedrag is ontvangen kom je op de aspiranten-lijst. Vervolgens krijg je ieder volgend jaar krijg je een rekening van €10 om de inschrijving te verlengen.
 • Na inschrijving op de wachtlijst ben je van harte uitgenodigd mee te doen met de werkbeurten. Dit is echter geenszins verplicht.
  Je ontvangt ook de OTVaria en je bent welkom om mee te doen aan OTV activiteiten (lees de OTVaria en website over wat er allemaal plaatsvindt op de vereniging).

  De algemene ledenvergadering (ALV) is alleen toegankelijk voor leden, partnerleden en niet-leden die nadrukkelijk zijn uitgenodigd door het bestuur.

  Aarzel niet de secretaris te mailen met je vragen otv.secretariaat@gmail.com. .


Opzeggen tuin

De gang van zaken bij opzeggen van een tuin:
 1. Opzegging gebeurt schriftelijk, de sleutel van de opstallen wordt bij het bestuur/bouwcommissie afgegeven en u dient uw tuin verder schoon op te leveren.
 2. De bouwcommissie brengt taxaties uit van de waarde van de opstallen, inclusief alles wat spijker - en nagelvast is, exclusief de inboedel. Dit voor een eventuele overname door een nieuwe tuinder. De taxaties geschieden zonder aanwezigheid van de eigenaar.
 3. Bij afwijking van de vraagprijs en de verkoopprijs vindt afstemming plaats met de betrokkene en de bouwcommissie.
 4. Indien de meningen blijven verschillen is de verkoper bevoegd, op zijn kosten, een onafhankelijk erkend expert in te schakelen voor de taxatie, waarna overleg met de bouwcommissie plaatsvindt.
 5. Na het definitief vaststellen van de verkoopprijs wordt, gedurende 14 dagen, het huisje aan de leden te koop aangeboden via het publicatiebord en e-mail aan de leden.
 6. Indien van de leden geen reactie komt, worden vervolgens de aspirant-leden benaderd, in volgorde van de aspirant ledenlijst.
 7. In het geval dat ook de aspirant-leden geen interesse hebben, kan de verkoper zelf zorgdragen voor iemand die dan aspirant-lid moet worden en de met de bouwcommissie overeengekomen koopprijs betaalt.
 8. De financiële afhandeling tussen verkoper en koper geschiedt uitsluitend via onze penningmeester.
 9. De koper is niet verplicht om de inboedel over te nemen. Dit is een vrije transactie tussen verkoper en koper en indien dit plaatsvindt, gaat dit buiten het bestuur om.
 10. In het overdrachtsformulier worden de details vermeld.

Bouwen

Voor het plaatsen en/of verbouwen van wat voor bouwsel dan ook op uw tuin (een tuinhuis, een schuur, een kas, een luifel, etc.) heeft u een omgevingsvergunning nodig van de gemeente die via de OTV bouwcommissie moet worden aangevraagd.

Bouwcommissie

Bij de bouwcommissie, bestaande uit leden van de technische commissie, kunt u de omgevingsvergunning indienen. Zij geven advies en antwoord op vragen over tuinhuis, kas, vergunningen of de aanvraag. Op de pagina contact / bestuur staat vermeld wie in de bouwcommissie zitten. Vragen per e-mail: otv.bouwen@gmail.com. Zet altijd uw telefoonnummer/e-mailadres op de omgevingsvergunning.

Bouwen bij OTV

OTV hanteert de norm van maximaal 29 m2 voor de totale bebouwing (tuinhuis én schuur) met daarnaast 25 m2 voor een kas. Dit betekent dus dat als de schuur 4 m2 is, er nog 25m2 overblijft voor een huisje en daarnaast een kas mag neerzetten van maximaal 25 m2. Alleen een kas op je tuin mag maximaal 40 m2 groot zijn. Voor details kijk in het HHR of vraag de commissie. Daarnaast moet er worden voldaan aan de overige bouwvoorschriften van de Leidse Bond van Amateurtuinders en de gemeente. De bouwcommissie kan hier meer over vertellen.

Richtlijnen en formulieren
LBA

Op de LBA-site vindt u:
- de meest recente formulieren voor omgevingsvergunning
- bouwvoorschriften LBA
- richtlijn invullen omgevingsvergunning

NB Let op de aantallen in te leveren documenten/bijlagen!Verzekeren

Dat kan via de vereniging. Neem voor informatie over een verzekering contact op met de penningmeester.

Werkbeurten

Werkbeurten

Informatie over wie/wanneer werkbeurten staat in het volgende schema 2024 (pdf). We verzoeken je vriendelijk om de data van je werkbeurten in je agenda te zetten.

Kun je er een keer niet bij zijn op een van de data van je eigen werkploeg? Geef dat dan van tevoren door aan je ploegleider.
Haal je werkbeurt in, en geef ook dat van tevoren door. I.v.m. het plannen van de werkzaamheden is het fijn om van tevoren te weten hoeveel ploegleden er zullen zijn.


Commissies

inkoop
in- en verkoop tuinartikelen
(zie pagina winkel)
Karla Bakker
Marijke Hollander
Harmen Spoelstra
kantine
zaterdag- en zondagmiddagen en bijeenkomsten in kantine
(zie pagina kantine/winkel)
Annemiek Barnhoorn
Eefje van Batenburg
Bertine Drejer
Grace Hicks
Patricia Houtzager
Sandra van Ispelen
Marjan Oostergo
Maaike Schoneveld
Sander Smits
tuin
toekennen tuinen, toezien op onderhoud tuinen en sloot(kant), organisatie werkbeurten, oplossen geschillen Carla van Eijk
Harmen Spoelstra
natuurlijk tuinieren
(zie pagina CNT)
Carla van Eijk
Marijke Hollander
Gerard van de Klugt
Judith Uiterwijk
Gesineke Veerman
technisch
voor technische klussen ( en/of "speciaal") Harmen Spoelstra
Joop van der Kroft
Achmed Bossaidi (water)
Tjaco Mast (water)
Abdullah Akdemir (water)
Fred Singerling (bouw, tax)
Bart van der Hoeven (bouw, tax)
(Piet Keijzer, reserve:bouw)
(Harmen Spoelstra, reserve:bouw)
kascontrole
controleert 1x per jaar de boekhouding Marjan Oostergo
Jan Kees Smits
Herman Vreeburg (reservelid)
Commissie van Wijzen
De CvW kan ingeschakeld worden voor onoplosbare verschillen van mening tussen bestuur en leden of eventueel tussen leden onderling. Voor meer details klik hier. Eefje van Batenburg
Just Eekhof
Peter Vader
commissie van beroep LBA
namens OTV Marc Ketelaars
vertegenwoordigers in de LBA
in het LBA bestuur:Harmen Spoelstra
afgevaardigden OTV: Josine Bakker
Carla van Eijk
Jan-Kees Smits
Judith Uiterwijk

Website OTV

e-mail: otv.digitaal@gmail.com

OTVaria

e-mail: otvaria@gmail.com Josine Bakker en Harmen Spoelstra